Pracovná doba od 8:00 do 17:00

Konateľ
Peter Hruška
 • peter.hruska@tobigroup.sk
 • +421 948 777 999
Zástupca konateľa
Marek Zajac
 • marek.zajac@tobigroup.sk
 • +421 915 777 999
Hlavný stavbyvedúci
ING. Radoslav Hruška
 • radoslav.hruska@tobigroup.sk
 • +421 948 666 900
Michal Hruška
 • michal.hruska@tobigroup.sk
 • +421 948 777 900
Stavbyvedúci
Ján Lipák
 • jan.lipak@tobigroup.sk
 • +421 940 600 111
Patrik Jurčišin
 • patrik.jurcisin@tobigroup.sk
 • +421 940 600 555
Majstri
Emil Molitoris
 • emil.molitoris@tobigroup.sk
 • +421 915 555 444
Stanislav Antolík
 • stanislav.antolik@tobigroup.sk
 • +421 907 500 000
Masér
Silvester Zvodz
 • zvodz.silvester06@gmail.com
 • +421 940 777 222